Δελτία Τύπου
19-02-2013
Η Zorri Motorsport στο Easykart Ιταλίας
Νέα
18-02-2013
Σας παρουσιάζουμε τα Νέα Easykart 2013
29-01-2009
Κίλυνδρος Easykart 125 shifter
Αποτελέσματα
1ος Αγώνας Easykart Trofeo 2011 - Kartodromo 3/4/2011

Κατηγορία Easykart 60

Χρονομετρημένες δοκιμές

Σκέλος κατάταξης

Τελικός

Κατηγορία Easykart 100

Χρονομετρημένες δοκιμές

Σκέλος κατάταξης

Τελικός

Κατηγορία Easykart 125 H & L

Χρονομετρημένα

Τελικός

4ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 5/9/2010

Κατηγορία Easykart 100 και 125
Συμμετέχοντες

Κατηγορία Easykart 100, 125
Χρονομετρημένες δοκιμές

Ημιτελικοί
Easykart 100
Easykart 125

Τελικοί
Easykart 100
Easykart 125

3ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 19/6/2010

Κατηγορία Easykart 50, 100 και 125
Συμμετέχοντες

Κατηγορία Easykart 100, 125
Ελεύθερες δοκιμές

Κατηγορία Easykart 100, 125
Χρονομετρημένες δοκιμές

Ημιτελικοί
Easykart 100, 125

Τελικοί
Easykart 100
Easykart 125

2ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 25/4/2010

Κατηγορία Easykart 50, 100 και 125
Συμμετέχοντες

Κατηγορία Easykart 100, 125
Ελεύθερες δοκιμές

Κατηγορία Easykart 100, 125
Χρονομετρημένες δοκιμές

Ημιτελικοί
Easykart 100
Easykart 125

Τελικοί
Easykart 100
Easykart 125

1ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 7/3/2010

Κατηγορία Easykart 50
Συμμετέχοντες

Κατηγορία Easykart 100
Χρονομετρημένα
Ημιτελικός
Τελικός

Κατηγορία Easykart 125
Χρονομετρημένα
Ημητελικός
Τελικός

5ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 6/9/2009

Κατηγορία Easykart 50
Συμμετέχοντες

Κατηγορία Easykart 100, 125
Χρονομετρημένα Α
Χρονομετρημένα Β

Κατηγορία Easykart 100
Χρονομετρημένα Α+Β
Τελική κατάταξη

Κατηγορία Easykart 125 Heavy και Light
Χρονομετρημένα Α+Β
Τελική κατάταξη Heavy και Light
Τελική κατάταξη Light
Τελική κατάταξη Heavy

4ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 28/6/2009

Κατηγορία Easykart 50
Συμμετέχοντες

Κατηγορία Easykart 100
Τελική κατάταξη
Χρονομετρημένα Α 
Χρονομετρημένα Β
Χρονομετρημένα Α+Β

Κατηγορία Easykart 125 Heavy και Light
Τελική κατάταξη Heavy και Light
Τελική κατάταξη Light
Τελική κατάταξη Heavy

Χρονομετρημένα Α Light και Heavy 
Χρονομετρημένα Β Light και Heavy
Χρονομετρημένα Α+Β Light και Heavy
 

 

3ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 17/5/2009

Κατηγορία Easykart 100
Τελική κατάταξη

Χρονομετρημένα Α 
 
Χρονομετρημένα Β

Κατηγορία Easykart 125 Heavy και Light 
Τελική κατάταξη Heavy και Light
Τελική κατάταξη Light
Τελική κατάταξη Heavy

Χρονομετρημένα Α Light και Heavy 
 
Χρονομετρημένα Β Light και Heavy
 

2ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 5/4/2009

Κατηγορία Easykart 125 Heavy και Light
Τελική κατάταξη Heavy και Light
Τελική κατάταξη Light
Τελική κατάταξη Heavy

Χρονομετρημένα Α Light και Heavy 
 
Χρονομετρημένα Β Light και Heavy

Γυρολόγιο χρονομετρηένων Α Light και Heavy
Γυρολόγιο χρονομετρηένων B Light και Heavy
Γυρολόγιο αγώνα Light και Heavy

 

1ος Αγώνας Easykart Trofeo Hellas - Kartodromo 8/3/2009

Κατηγορία Easykart 125 Heavy και Light
Τελική κατάταξη Light
Τελική κατάταξη Heavy

Χρονομετρημένα Α Light και Heavy 
 
Χρονομετρημένα Β Light και Heavy

Γυρολόγιο χρονομετρηένων Α Light και Heavy
Γυρολόγιο χρονομετρηένων B Light και Heavy
Γυρολόγιο αγώνα Light και Heavy

 

5ος Αγώνας Easykart Trofeo 2008 - Μέγαρα 14/9/2008

Κατηγορία Easykart 125 Light

Τελική κατάταξη

Χρονομετρημένα Α και Β

Χρονομετρημένα Α
Χρονομετρημένα Β
 

Κατηγορία Easykart 125 Heavy

Τελική κατάταξη

Χρονομετρημένα Α και Β

Χρονομετρημένα Α
Χρονομετρημένα Β

Γυρολόγιο χρονομετρηένων Α Light και Heavy
Γυρολόγιο χρονομετρηένων B Light και Heavy
Γυρολόγιο αγώνα Light και Heavy

 

4ος Αγώνας Easykart Trofeo 2008 - Μέγαρα 15/6/2008

Κατηγορία Easykart 125 Light

Τελική κατάταξη
Γυρολόγιο αγώνα

Χρονομετρημένα Α και Β

Χρονομετρημένα Α
Γυρολόγιο χρονομετρημένων Α

Χρονομετρημένα Β
Γυρολόγιο χρονομετρημένων Β

 

3ος Αγώνας Easykart Trofeo 2008 - Καρτόδρομο 18/5/2008

Κατηγορία Easykart 125 Light

Τελική κατάταξη
Γυρολόγιο αγώνα

Χρονομετρημένα Α και Β

Χρονομετρημένα Α
Γυρολόγιο χρονομετρημένων Α

Χρονομετρημένα Β
Γυρολόγιο χρονομετρημένων Β

 

2 ος Αγώνας Easykart Trofeo 2008 - Λαμία 13/4/2008

 

 

Τελική κατάταξη
Γυρολόγιο αγώνα

 Χρονομετρημένα Α και Β

Χρονομετρημένα Α

Χρονομετρημένα Β

 

 

Κατηγορία Easykart 125 Light
1ος Αγώνας Easykart trofeo 2008 - Αφίδνες 2/3/2008
Κατηγορίες Easykart 125 heavy και light

Οριστική κατάταξη
Γυρολόγιο αγώνα

Χρονομετρημένα Α+Β

Χρονομετρημένα Α

Χρονομετρημένα Β

Τελικός κατηγορίας Easykart 125 Light

Τελικός κατηγορίας Easykart 125 Heavy

 

5ος Αγώνας Easykart Trofeo 2007 - Λαμία 7/10/2007
Κατηγορία 125 Light και Heavy

Τελική Κατάταξη
Α Χρονομετρημένα

B Χρονομετρημένα
 

Κατηγορία 125 Shifter

Τελική Κατάταξη
Α Χρονομετρημένα

B Χρονομετρημένα

4ος Αγώνας Easykart Trofeo 2007 - Λαμία 7/10/2007
Κατηγορία 125 Light και Heavy

Τελική Κατάταξη
Α Χρονομετρημένα

B Χρονομετρημένα
 

Κατηγορία 125 Shifter

Τελική Κατάταξη
Α Χρονομετρημένα

B Χρονομετρημένα

3ος Αγώνας Easykart Trofeo 2007 - Καρτόδρομο 8/7/2007
Κατηγορία 125 Light και Heavy

Τελική Κατάταξη
Α Χρονομετρημένα

B Χρονομετρημένα

Κατηγορία 125 Shifter

Τελική Κατάταξη
Α Χρονομετρημένα

B Χρονομετρημένα

Χορηγοί

                                               


 


 

Ενημέρωση Αγωνιζομένων
29-01-2009
Ανακοίνωση: Στοιχεία οδηγών και φωτογραφία
09-03-2007
Έκδοση Αγωνιστικής License